...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިއަލުވި
ިބައިތައް ހުންނަނީ މެދުބައި ބޮޑުކޮށް ދެފަރާތުގެ ބައިތައް ކުދިވަމުން ގޮސްފައެވެ.
ދަނޑިއަލުވި ގަހަކީ ކަފިމޫ ގިނަގަހެކެވެ.
މިމޫތައް ފަލަފުށްއެރި ދަނޑިއަޅުތްވަށްވެއެވެ.
ދަނޑިއަލުތްވަކީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތަކީ ވެސް ކައިއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލޫކައްޓަލަ . ފަޅަ . ދަނޑިއަލުވި . ދަނޑިއަލޫ . ދޮށިމޭނާވެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ